Kdo jsme a co děláme?

Naše občanské sdružení vzniklo 1.8.2007. O měsíc později jsme koupili řadový dům v Marefách u Bučovic (asi 30 km od Brna) s velkým pozemkem a kotcemi, ve kterém dříve bývala chovatelská stanice. 

My tu bydlíme od 21. 10. 2007. Vybudovali jsme ordinaci, stáje a další vnitřní a venkovní kotce. Velkou část venkovních prostor i domu bylo potřeba zrekonstruovat, protože uplynulých 10 let dům sloužil pouze jako domov pro starší manželský pár. 

V samotném domě nyní bydlíme (a společně s námi naši psí svěřenci), v ostatních místnostech podél celého dvora se nachází ubikace pro kočky a koťata, karanténa a ošetřovna. Také tu mají své místo prasátka, ovce a slepice. Celý útulek nám v chodu pomáhají udržovat dobrovolníci (kterým jsme velmi zavázaní). 

Jsme držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadaverů zvířat v zájmovém chovu - Veterinární univerzita v Brně. Dne 31.3. 2008 jsme také získali písemné Rozhodnutí o povolení k výkonu veterinární asanační činnosti Krajskou veterinární správou.

Věříme, že zmírníme utrpení čtyřnohých kamarádů v našem okolí a tam, kde bude třeba. V malém, ale pořádně! Fungujeme z vlastních příjmů a darů vás i větších společností. Naše činnost je bez nároku na odměnu. Proto jsme moc rádi, když naši snahu podporujete a pomáháte nám - ať už finančně, materiálně nebo tím, že přicházíte a pracujete s námi.  

Za tým Tibeťanů Bětka, Marek, naše dvě děti a dobrovolníci, kteří nám pomáhají

Děkujeme!