Noemova archa u Bučovic

Naše občanské sdružení vzniklo 1. 8. 2007. O měsíc později jsme koupili řadový dům v Marefách u Bučovic (asi 30 km od Brna), ve kterém dříve bývala chovatelská stanice.

V domě bydlíme od 21. 10. 2007. Velkou část domu i venkovních prostor bylo potřeba zrekonstruovat, protože uplynulých 10 let dům sloužil pouze jako domov pro starší manželský pár. Postupně jsme vbudovali ošetřovnu, karanténu, kočičí pokojíky a voliéry, chlívky a stáje.

V samotném domě bydlíme společně s našimi psími svěřenci, v ostatních místnostech podél celého dvora se nachází ubikace pro kočky a koťata, karanténa a ošetřovna. Také tu mají své místo prasátka a vzadu na zahradě ovečky, kravičky a slepice. Celý útulek nám v chodu pomáhají udržovat dobrovolníci, kterým tímto moc děkujeme.

Jsme držiteli Osvědčení o odborné způsobilosti pro odchyt toulavých a opuštěných zvířat a zacházení s nimi, včetně péče o ně v útulcích pro zvířata, a pro sběr a neškodné odstraňování kadaverů zvířat v zájmovém chovu - Veterinární univerzita v Brně. Dne 31. 3. 2008 jsme také získali písemné Rozhodnutí o povolení k výkonu veterinární asanační činnosti Krajskou veterinární správou.

Věříme, že zmírníme utrpení zvířecích kamarádů v našem okolí. V malém, ale pořádně! Fungujeme z vlastních příjmů a darů vás i větších společností. Naše činnost je bez nároku na odměnu. Proto jsme moc rádi, když naši snahu podporujete a pomáháte nám - ať už finančně, materiálně nebo tím, že přicházíte a pracujete s námi.

Za tým Tibeťanů Bětka, Marek, naše dvě děti a dobrovolníci, kteří nám pomáhají

Děkujeme!

Dokument o Tibetu (12. 11. 2022):

Tibet předtím a potom: